ADHD en autisme tegenpolen?

Gevoelige kinderen hebben vaak kenmerken van ADHD of autisme. Kinderen die zichzelf niet meer kunnen of willen horen, hebben twee manieren om dat te laten zien. Zij zullen hun aandacht òf overmatig naar buiten richten òf overmatig naar binnen richten. Hoe heftiger of vaker een kind zich afgewezen of gekwetst voelt, hoe meer een kind uit de verbinding zal gaan. Het zal dan de aandacht steeds eenzijdiger gaan richten. Belangrijk is dat we een kind leren dat het een binnenwereld en een buitenwereld heeft. Daarmee is de kans kleiner dat een kind in de eenzijdigheid blijft hangen. Het zal dan makkelijker de uitnodiging oppakken om weer in balans te komen.

ADHD of gevoelig kind?

gevoelig kind adhdWat je dan ziet zijn kinderen die overmatig hun aandacht naar buiten richten. Kinderen die niet meer te stuiten zijn, die maar door en maar door en maar door gaan. Zij voelen de grenzen van hun eigen lichaam niet meer en zij springen met hun aandacht van het een naar het ander. Daarmee ontlopen ze datgene wat te pijnlijk is: voelen wat er werkelijk vanbinnen gebeurt, voelen wat er werkelijk allemaal vanbinnen te voelen is. In de klas zijn dit de kinderen die al snel opvallen door hun drukke gedrag. Die moeite hebben zich te concentreren en makkelijk andere kinderen tot last zullen zijn, zonder dat dat hun intentie is. Worden ze hier bijvoorbeeld in de klas ook weer op afgewezen, dan wordt het signaalgedrag nog een stap groter en ligt een diagnose als ADHD snel op de loer.

Autisme of gevoelig kind?

gevoelig kind teruggetroken in berengrotDe andere kant van de medaille zijn kinderen die overmatig hun aandacht naar binnen richten en stil worden, die zich aanpassen en zich terugtrekken in henzelf, die niet (goed) meer te bereiken zijn. Die zichzelf minder laten zien, minder vragen stellen en bijvoorbeeld minder actief deelnemen aan kringgesprekken. Kinderen die doen wat van hen gevraagd wordt, die zich aanpassen aan hun omgeving en hun eigen wensen of behoeften loslaten. Op enig moment weten ze niet meer wat hun eigen voorkeuren zijn en wat zij leuk vinden of willen kiezen. Het wordt dan makkelijker voor kinderen om maar te volgen wat er komt en wat er van ze gevraagd wordt dan om hun eigen pad uit te stippelen.

Ook dan is er sprake van signaalgedrag, want hun eigenheid, hun eigen identiteit, raakt zoek en omgaan met de omgeving, de klas, de maatschappij wordt dan een onzekere en onveilige factor. Hun binnenwereld dient dan als berengrot waar ze zich het liefst in terug willen trekken voor een uitgebreide winterslaap. Dan zou een diagnose van autisme in beeld kunnen komen.

Het kernwoord is: verbinden

Bij opvoeden in de nieuwe tijd, staan ADHD en autisme niet los van elkaar. Ze zijn elkaars tegengestelden. Ze vormen de polariteiten van de balans van verbinding. De extremen waar kinderen in terecht komen wanneer zij de verbinding met zichzelf, kwijt zijn. Je kunt je afvragen of er dan sprake is van een ontwikkelingsstoornis, een persoonlijk onvermogen, of van een tijdelijke disbalans.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *