8 Praktische tips bij het opvoeden van een gevoelig kind

Een volwassen voet en een kindervoet liggen samen in het gras met een bloemetje ertussen

Bij het opvoeden van een gevoelig kind ontdekken ouders vaak dat hun manier van opvoeden niet meer aansluit bij de huidige generatie kinderen. Opvoeden in de Nieuwe tijd helpt ouders bij het maken van de vertaalslag naar een opvoeding voor het kind van nù.

Tip 1: Oordeel niet

Begin je opvoeding met het leggen van een stevige basis. Dat doe je door een veilig nestje voor je kind te bouwen. Door je kind het gevoel te geven dat het welkom is, dat het veilig is bij je en dat je kind op jou mag vertrouwen creëer je een atmosfeer wat je kind zich kan openstellen. Door dingen die je kind doet, kun je uit je vertrouwen en in je angst, je onzekerheid of je onmacht schieten. Dat is heel menselijk. Probeer op zo’n moment niet te gaan oordelen. Veroordeel je kind of het gedrag van een gevoelig kind  niet. Daarmee zal je gevoelige kind zich juist afgewezen voelen. Wat er ook gebeurt, wat je kind ook doet, hoe vreemd, druk of gek het zich ook gedraagt: veroordeel het niet.

Tip 2: Gedrag is de manier van communiceren

Alles wat je kind doet of juist niet doet, heeft een betekenis. Ga er maar vanuit dat je kind nog niet zo goed is in communiceren. Je kind heeft nog niet de woorden, niet de taal en niet de nuances om jou duidelijk te maken wat het wil. Je kind laat je dat echter wel zien en voelen met zijn of haar gedrag. Gedrag is de manier waarop je kind je vertelt wat het wil, wat het voelt, wat het nodig heeft, wat het mist en wat het lastig vindt.

Tip 3: Ieder kind heeft het nodig om gehoord en gezien te worden

Je kind wil graag het gevoel hebben dat het belangrijk is. Het wil het gevoel hebben dat jij weet wat er in haar of hem omgaat. Dat jij begrijpt wat er speelt. Als je kind dat gevoel krijgt, dan kan het ontspannen en zichzelf zijn. Als je kind dat gevoel niet krijgt, dan zal het er heel veel zo niet alles aan doen om dat als nog voor elkaar te krijgen. Het gedrag van je kind zal dan steeds explicieter worden.

Tip 4: Probleemgedrag bestaat niet

Laat je kind probleemgedrag zien, dan heeft je kind zich al wat langer niet meer gehoord of gezien gevoeld. Dat betekent dat je dan extra alert mag zijn op wat er werkelijk in het koppie van je kind omgaat. Dus: probeer niet het probleemgedrag van je kind af te leren, maar zie het als een signaal dat je kind zich graag gehoord en gezien gaat voelen. Juist een kind met probleemgedrag is vaak een bijzonder gevoelig kind.

Tip 5: Gebruik je moederinstinct

Neem eens even de tijd. Ik weet het, voor moeders is tijd vaak lastig te vinden, maar dit is werkelijk belangrijk. Neem eens even rustig de tijd om te gaan zitten. Sluit je ogen en haal drie keer diep adem tot onder in je buik. Ga met je aandacht naar je hart en stel je voor dat je hart een koekoeksklok is. Zet het deurtje van je hart open, zodat je vanuit je hart naar je kind kunt kijken. Wat zou het kunnen zijn wat jouw gevoelige kind jou wil vertellen? Waarom gedraagt het zich zoals het dat doet? Wat zou het daarmee willen bereiken? Wat voor gevoel krijg je erbij? Wat zegt je moederinstinct?

Tip 6: Neem je moedergevoel serieus

Dat gevoel, de indruk, de impressie die je van je kind krijgt, neem die vooral serieus. Ik weet dat wij er vaak heel goed in zijn dat idee weg te wimpelen. ‘Ach nee, dat denk ik maar, dat is vast niet echt’. Geloof me maar, het is vast wel echt. Zeker als je dit wat vaker gaat doen, dan word je er steeds beter in. Vertrouw maar op je moedergevoel èn ga er naar handelen.

Tip 7: Kies een geschikt moment

Als je voor jezelf helder hebt gekregen waar het gedrag van jouw kind om gaat, zoek dat een goed moment uit waarop je dat met je kind kunt bespreken. Veel kinderen stellen het naar bed gaan en slapen gaan graag uit, dus dat is vaak een handig moment om er eens even rustig voor te gaan zitten. Vaak kan het ook helpen als je niet rechtstreeks met elkaar in contact bent. Dus bijvoorbeeld onder het strijken, onder het eten koken, onder het auto rijden. Dan komt het minder direct bij je kind binnen en dat maakt het vaak makkelijker te hanteren voor je kind.

Tip 8: Neem je kind serieus

Zodra je in contact met je kind gaat, stel je dan open. Het doel is niet om te vertellen wat je gevoeld hebt bij je kind of welke indruk je hebt gekregen. Het doel is om je kind het gevoel te geven dat het gehoord en gezien wordt. Jouw eerste prioriteit is dan ook om te luisteren. Hoor wat je kind wil zeggen en is dat anders dan wat jij gevoeld hebt: neem je kind dan serieus. Zodra gevoelige kinderen voelen dat je oprecht wil weten wat hen bezighoudt, wat hen raakt, wat er in hen omgaat, voelen ze zich al gehoord en gezien en kan er al makkelijker een opening komen. Ontvang maar gewoon waar je kind mee komt.