6 Tips bij het creëren van een veilig nestje voor je kind

Een warm, veilig en geborgen nestje bouwen voor je kindEen pasgeboren kindje is kwetsbaar en heeft de ouders nodig voor voeding en voor verzorging. Kinderen blijven kwetsbaar in iedere leeftijdsfase. Warmte en geborgenheid helpen hen om veilig op te groeien en zich te verbinden met hun ouders, hun omgeving en henzelf. Hoe doe je dat als ouder voor je kind? Je kind het gevoel geven dat het thuis is en een veilig nestje heeft om  naar thuis te komen? Is alleen van je kind houden dan genoeg? Natuurlijk is van je kind houden het belangrijkste uitgangspunt. Dat neemt echter niet weg dat je als ouder soms onbewust toch een andere boodschap overbrengt dan je eigenlijk graag zou willen.

Onvoorwaardelijke liefde

Er is een verschil tussen houden van en onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde wil zeggen dat je je liefde aan je kind geeft, zonder dat daar een voorwaarde aan gesteld wordt. Tegen je kind zeggen: ‘Als je nu niet doet wat ik zeg, dan mag je deze week geen tv meer kijken’, is een voorbeeld van voorwaardelijke liefde. As je kind doet wat jij zegt, dan is het lief. Doet het dat niet, dan is het niet lief meer.

Onvoorwaardelijke liefde wil zeggen dat je je kind omarmt met al wie en wat het is. Met de talenten en de beperkingen, met de fijne en minder prettige kanten. Je kind hoeft dan niet op de tenen te lopen om aan jouw verwachtingen te voldoen en hoeft zich dan niet anders voor te doen dan wie het eigenlijk is. Met onvoorwaardelijke liefde zeg je tegen je kind:

Jij bent wie jij bent en jij bent helemaal oké zoals jij bent

Kinderen willen niets liever dan zich gehoord en gezien voelen. Ze willen voelen dat wat ze uitzenden ook bij jou binnenkomt en dat jij hun boodschap opmerkt. Bij hele jonge kinderen kun je dat al doen door bijvoorbeeld te voeden op vraag en zelfs ook de signalen voor plassen en poepen te ontdekken. Dan voelt jouw kind dat het gezien wordt in de verlangens en behoeften die het heeft en dat jij er bent om daaraan tegemoet te komen.

Als jij je kind kunt zien en kunt horen dat geef je jouw kindje groen licht om helemaal te zijn wie het is. Dan hoeft het niet te twijfelen of het wel goed is, zoals het is en kan het onbezorgd zichzelf zijn. Dan kan het opgroeien in zelfvertrouwen en stevig met zijn of haar voetjes op de grond komen staan.

Welke vader of moeder is nooit eens onzeker?

Maar we zijn nu eenmaal allemaal mens en iedere moeder en iedere vader is echt weleens onzeker. Doe ik het wel goed? Ontwikkelt mijn kind zich wel goed? Is mijn kind niet te groot, te klein, te dik, te dun, te druk, te rustig, te speels, te serieus….? In iedere leeftijdsfase zullen de vragen weer anders zijn, maar de twijfel steekt af en toe de kop op.
Het ligt er maar net aan hoe vaak die momenten voor komen en hoe jij daar als ouder op reageert, wat de boodschap is, die je aan je kind meegeeft. Komen die momenten vaak voor en wegen ze zwaar op je? Dan kun je als ouder je onzekerheid en je angst overbrengen op je kind.

Ik geef je graag wat eenvoudige tips die je kunnen helpen om toch in de onvoorwaardelijke liefde te blijven:

1. Realiseer je dat hetgeen je kunt nu ‘moet’ leren echt wel onder de knie is, als je kind 18 is

Het klinkt misschien een beetje banaal, maar toch helpt het je enorm om te relativeren en te beseffen dat je het probleem niet groter hoeft te maken dan het is. Geen fruit willen eten, problemen met slapen of doorslapen, zindelijkheid. Dat zijn allemaal voorbeelden van problemen die er niet beter op worden als jij ze nog groter maakt. Help jezelf je hoofd koel te houden en vertrouw erop dat het echt wel goed komt met je kind.

2. Je kind valt echt niet in duizend stukjes uit elkaar

Natuurlijk maakt iedere ouder weleens een foutje. Iedere ouder denkt af en toe weleens: Oeps, dat was echt niet handig. Vaak loopt dat gewoon met een sisser af. Word je snel onzeker, realiseer je dan dat je kind echt niet meteen uit elkaar valt. Natuurlijk is een kind kwetsbaar en ga je daar uiterst voorzichtig mee om, maar als je snel en makkelijk uit de onvoorwaardelijke liefde schiet, put dan troost uit deze gedachte.

3. Blijf als ouder gewoon jezelf

Er is komt zoveel op je af als nieuwe ouder, dat je af en toe volkomen overspoeld dreigt te raken. Besef dan dat het belangrijkste van alles is dat jij, ook als ouder, blijft wie je bent. Waarschijnlijk ben je een hartstikke leuk en lief mens en dat blijf je ook als ouder. Ook al twijfel je daar wellicht nu aan, blijf maar gewoon jezelf en vertrouw erop dat je als mens een band op kunt bouwen met je kind. Je hoeft niet de perfecte ouder te zijn. Integendeel. Ontspan maar gewoon en vertrouw erop dat je bent wie je ben en dat dat prima is. Net zoals je kind helemaal zichzelf mag zijn, mag jij dat als ouder ook.

4. Praat over je angst of je onzekerheid

Nemen je zorgen echt de overhand? Luister dan naar je gevoel. Ga checken, ga informeren, roep het advies in van een deskundige. Maar bovenal: praat erover. Met de buurvrouw, met de moeder van een klasgenootje, met de juf, met je beste vriendin. Als jij je angst en onzekerheid de ruimte geeft, als je er woorden aan geeft, dan zul je ervaren dat je angst een stuk lichter wordt. Onzeker zijn we allemaal weleens. Schaam je niet, maar geef jezelf de ruimte om te leren. Opvoeden is samen opgroeien. Dat geldt ook voor jou als ouder.

5. Ontwikkel je natuurlijke moedergevoel

Naast je angst en onzekerheid is het belangrijk om goed naar je moedergevoel te leren luisteren. Ook als een ander zegt, dat het allemaal wel goed komt. Als jij het gevoel blijft houden, dat er wat loos is, handel daar dan naar. Neem je intuïtie, je instinctieve moedergevoel altijd serieus. Jij kent je kind het beste. Blijf trouw aan jezelf en je onderbuikgevoel, dan ontwikkel je voor jezelf een goede innerlijke richtingaanwijzer die je vertelt wat nog kloppend voelt voor je kind en wat niet meer.

6. Zoek een netwerk wat bij jouw veilig nestje past

Merk je in je omgeving dat mensen heel anders op situaties reageren dan dat jij doet, kijk dan eens om je heen. Wellicht heb je een ander netwerk nodig dat wel op dezelfde manier denkt en handelt als jij. Bewuste ouders voelen zich vaak alleen staan met hun mening en ideeën omdat die nog niet altijd ingebed zijn in onze maatschappij. Op het consultatiebureau, in de kinderopvang, op school is het nog niet altijd vanzelfsprekend dat de vertaalslag naar opvoeden in de Nieuwe tijd al gemaakt is. Zoek de mensen om je heen waar jij je graag aan wilt spiegelen. Waar jij je prettig bij voelt en waar jij het gevoel hebt dat je op dezelfde golflengte zit.

Hoe is dat voor jou? Voel jij je weleens onzeker als ouder? Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen. Waar ben jij als ouder onzeker over? Waar pieker jij weleens over? Wat zou jij willen weten over hoe andere ouders iets doen? Deel je ervaringen, je vragen of je piekermomentjes hieronder. Ik kom er graag in een volgend blog op terug.

Het hartekind

Zo help je jouw kind vanuit het hart te kunnen leven

Er wordt veel gezegd en geschreven over gevoelige kinderen. Maar het ene gevoelige kind is het andere niet. In deze video ga ik wat dieper in op leven vanuit je hart. Gevoelige kinderen kunnen soms van nature heel makkelijk vanuit een open hart leven. Hun hart stroomt makkelijk over van liefde voor anderen: ze willen andere kinderen helpen en voor hen zorgen. Ook voor de natuur of voor dieren kunnen ze bijzonder liefdevol zijn. Toch brengt dat soms ook verdriet met zich mee. Want niet altijd krijgt je kind terug wat het zo gemakkelijk uitdeelt. In deze video help ik je aan de hand van een metafoor van een vuurtoren op weg om hierover met je kind in gesprek te gaan.

8 Praktische tips bij het opvoeden van een gevoelig kind

Een volwassen voet en een kindervoet liggen samen in het gras met een bloemetje ertussen

Bij het opvoeden van een gevoelig kind ontdekken ouders vaak dat hun manier van opvoeden niet meer aansluit bij de huidige generatie kinderen. Opvoeden in de Nieuwe tijd helpt ouders bij het maken van de vertaalslag naar een opvoeding voor het kind van nù.

Tip 1: Oordeel niet

Begin je opvoeding met het leggen van een stevige basis. Dat doe je door een veilig nestje voor je kind te bouwen. Door je kind het gevoel te geven dat het welkom is, dat het veilig is bij je en dat je kind op jou mag vertrouwen creëer je een atmosfeer wat je kind zich kan openstellen. Door dingen die je kind doet, kun je uit je vertrouwen en in je angst, je onzekerheid of je onmacht schieten. Dat is heel menselijk. Probeer op zo’n moment niet te gaan oordelen. Veroordeel je kind of het gedrag van een gevoelig kind  niet. Daarmee zal je gevoelige kind zich juist afgewezen voelen. Wat er ook gebeurt, wat je kind ook doet, hoe vreemd, druk of gek het zich ook gedraagt: veroordeel het niet.

Tip 2: Gedrag is de manier van communiceren

Alles wat je kind doet of juist niet doet, heeft een betekenis. Ga er maar vanuit dat je kind nog niet zo goed is in communiceren. Je kind heeft nog niet de woorden, niet de taal en niet de nuances om jou duidelijk te maken wat het wil. Je kind laat je dat echter wel zien en voelen met zijn of haar gedrag. Gedrag is de manier waarop je kind je vertelt wat het wil, wat het voelt, wat het nodig heeft, wat het mist en wat het lastig vindt.

Tip 3: Ieder kind heeft het nodig om gehoord en gezien te worden

Je kind wil graag het gevoel hebben dat het belangrijk is. Het wil het gevoel hebben dat jij weet wat er in haar of hem omgaat. Dat jij begrijpt wat er speelt. Als je kind dat gevoel krijgt, dan kan het ontspannen en zichzelf zijn. Als je kind dat gevoel niet krijgt, dan zal het er heel veel zo niet alles aan doen om dat als nog voor elkaar te krijgen. Het gedrag van je kind zal dan steeds explicieter worden.

Tip 4: Probleemgedrag bestaat niet

Laat je kind probleemgedrag zien, dan heeft je kind zich al wat langer niet meer gehoord of gezien gevoeld. Dat betekent dat je dan extra alert mag zijn op wat er werkelijk in het koppie van je kind omgaat. Dus: probeer niet het probleemgedrag van je kind af te leren, maar zie het als een signaal dat je kind zich graag gehoord en gezien gaat voelen. Juist een kind met probleemgedrag is vaak een bijzonder gevoelig kind.

Tip 5: Gebruik je moederinstinct

Neem eens even de tijd. Ik weet het, voor moeders is tijd vaak lastig te vinden, maar dit is werkelijk belangrijk. Neem eens even rustig de tijd om te gaan zitten. Sluit je ogen en haal drie keer diep adem tot onder in je buik. Ga met je aandacht naar je hart en stel je voor dat je hart een koekoeksklok is. Zet het deurtje van je hart open, zodat je vanuit je hart naar je kind kunt kijken. Wat zou het kunnen zijn wat jouw gevoelige kind jou wil vertellen? Waarom gedraagt het zich zoals het dat doet? Wat zou het daarmee willen bereiken? Wat voor gevoel krijg je erbij? Wat zegt je moederinstinct?

Tip 6: Neem je moedergevoel serieus

Dat gevoel, de indruk, de impressie die je van je kind krijgt, neem die vooral serieus. Ik weet dat wij er vaak heel goed in zijn dat idee weg te wimpelen. ‘Ach nee, dat denk ik maar, dat is vast niet echt’. Geloof me maar, het is vast wel echt. Zeker als je dit wat vaker gaat doen, dan word je er steeds beter in. Vertrouw maar op je moedergevoel èn ga er naar handelen.

Tip 7: Kies een geschikt moment

Als je voor jezelf helder hebt gekregen waar het gedrag van jouw kind om gaat, zoek dat een goed moment uit waarop je dat met je kind kunt bespreken. Veel kinderen stellen het naar bed gaan en slapen gaan graag uit, dus dat is vaak een handig moment om er eens even rustig voor te gaan zitten. Vaak kan het ook helpen als je niet rechtstreeks met elkaar in contact bent. Dus bijvoorbeeld onder het strijken, onder het eten koken, onder het auto rijden. Dan komt het minder direct bij je kind binnen en dat maakt het vaak makkelijker te hanteren voor je kind.

Tip 8: Neem je kind serieus

Zodra je in contact met je kind gaat, stel je dan open. Het doel is niet om te vertellen wat je gevoeld hebt bij je kind of welke indruk je hebt gekregen. Het doel is om je kind het gevoel te geven dat het gehoord en gezien wordt. Jouw eerste prioriteit is dan ook om te luisteren. Hoor wat je kind wil zeggen en is dat anders dan wat jij gevoeld hebt: neem je kind dan serieus. Zodra gevoelige kinderen voelen dat je oprecht wil weten wat hen bezighoudt, wat hen raakt, wat er in hen omgaat, voelen ze zich al gehoord en gezien en kan er al makkelijker een opening komen. Ontvang maar gewoon waar je kind mee komt.