JE KIND IN BALANS = RUST IN JE GEZIN

Opvoeden in de Nieuwe tijdJe gevoelige kind bewust opvoeden

drukke kinderen, teruggetrokken kinderen, gevoelige kinderen en weinig weerbare kinderen
boze kinderen, bange kinderen, verdrietige kinderen, getraumatiseerde kinderen
hoogsensitieve kinderen, hoogbegaafde en paranormaal begaafde kinderen
kinderen met ADHD, ADD, ASS, autisme, PDD-NOS, Asperger of dyslexie
en kinderen die niet vanzelfsprekend tot hun recht komen
en ouders die kiezen voor bewust opvoeden